Paremini juhitud riik tähendab paremat tulevikku Eestile:

Lihtne ja õiglane maksusüsteem

 • Kaotame tuhanded maksuastmed ja kehtestame kõigile 500-eurose tulumaksuvaba miinimumi
 • Vähendame aktsiise, et maksuraha ei voolaks Lätti
 • Ei luba taastada ettevõtte tulumaksu
 • Kehtestame pärast praeguse valitsuse vigade parandust maksurahu

Parem pension

 • Tõstame nelja aasta peale pensione kokku 200€ võrra
 • Anname üksi elavatele pensionäridele 13. pensioni ehk tõstame toetuse kuu keskmise pensionini
 • Taastame põhimõtte, et keskmine pension on tulumaksuvaba
 • Võtame sihi, et pension oleks 50% keskmisest palgast
 • Lõpetame töötavate pensionäride varasemast kõrgema maksustamise

Investeering kooliharidusse

 • Kehtestame alates algastmest ühtse eestikeelse haridussüsteemi
 • Viime nelja aastaga õpetajate keskmise palga üle 2000€
 • Muudame lasteaia viimase rühma kooli ettevalmistusaastaks, mis on vanematele tasuta
 • Ettevõtliku meele arendamiseks ja majandusprotsesside mõistmiseks anname majandus- ja ettevõtlusteadmisi igal haridustasemel
 • Loome kaasaegse õppelaenusüsteemi tagades sissetulekust sõltumata juurdepääsu parimale kõrgharidusele

Parim ärikeskkond

 • Taastame ja hoiame stabiilsena lihtsa, konkurentsivõimelise maksukeskkonna, mis toetab majandusarengut ja on välisinvestorite jaoks atraktiivne
 • Loome ühtse välisinvesteeringute strateegia eesmärgiga suurendada Eestis loodavat lisandväärtust ja tugevdada Eesti positsiooni globaalsel turul
 • Tõstame riigi teadus- ja arendustegevuse investeeringud 1% SKTst ja motiveerime erasektorit suurendama oma panust
 • Uuendame ja laiendame riigi digiteenuseid, et suhtlus riigiga oleks kiire, lihtne ja bürokraatiavaba
 • Kujundame ettevõtluse järelevalvega seotud ametid ettevõtete nõustajateks ja partneriteks