Paremini juhitud riik tähendab Eestile kindlates kätes tulevikku:

Eestis on lihtne ja õiglane maksusüsteem

 • Eesti maksusüsteem on lihtne, konkurentsivõimelise ja toetab majandusarengut ning on investorite jaoks atraktiivne
 • Üks 20%-ne tulumaksumäär ja 700€ tulumaksuvabalt kuus kõigile

Eestis on maailma parim ärikeskkond

 • Siin on hea asutada idu- ja kasvuettevõtteid, teha innovatsiooni ja tehnoloogiamahukat ettevõtlust
 • Eesti on parima elukeskkonnaga ja talentidele avatud riik
 • Hoiame riigi teadus- ja arendustegevuse investeeringud 1% SKTst ja motiveerime erasektorit suurendama oma panust 2% SKTst
 • Toetame kasvufaasis olevaid teadusmahukaid ettevõtteid läbi uute fondide
 • Võimendame erakapitali kaasamist uutesse rohetehnoloogiatesse läbi riikliku riskikapitali pakkumise.
 • Muudame Helsinki ja Tallinna ning nende lähiümbruse maailma suurima talendikontsentratsiooniga ühtseks majandusruumiks ja elukeskkonnaks FinEstBay
 • Kujundame ettevõtluse järelevalvega seotud ametid ettevõtete nõustajateks ja partneriteks

Eesti digiriik on kasutaja- ja keskkonnasõbralik, turvaline ja kaitstud.

 • Arendame riigi digiteenuseid, et suhtlus riigiga oleks kiire, lihtne ja bürokraatiavaba
 • Riigi e-teenused on kasutajakesksed ning annavad parima kasutajakogemuse nutiseadmes
 • Küberturbe rahastamine on kooskõlas tehnoloogia arengu ja ohupildiga
 • Ülikiire internet on kättesaadav kogu Eestis nii kaabli, 5G kui satelliitinterneti kaudu

Rohereform tagab meile energiajulgeoleku

 • Loome keskkonna, kus Eesti inimestele ja ettevõtjatele on tagatud energeetika varustuskindlus ja soodne hind.
 • Kiirendame oluliselt uute taastuvenergeetika ja puhaste tootmisvõimsuste arendamist
 • Kinnitame Eesti strateegia vesiniku kasutuselevõtuks, saades osaks Euroopa Vesinikuorust.
 • Vesinikul on koht energiasüsteemis siis kui loome terviklahenduse ja vesiniku ökosüsteemi – 2030. aastaks on Euroopa vesinikuturu suurus €65 miljardit. Vesiniku kasutusvõimalused energiaallikana on transpordis, tööstuses, salvestina, hoonete kütmiseks
 • Läänemere tuuleparkidest Euroopa Liidu prioriteet!