Hea Mustamäe gümnaasiumi pere!

Mulle on suureks auks jagada teiega Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva eel oma mõtteid ja tundeid oma riigist ja Eesti kodanikuks olemisest.

Oma riik ja vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Oma riiki ja vabadust ei ole meile mitte keegi andnud ega kinkinud. Oleme rahvana läbi ajaloo selle eest võideldud. Sõna, relva ja verega. Eesti eest on elusid ohverdatud, ilmavaatest sõltumata. Mehed ja naised, noored ja elu näinud – kooliõpilased Vabadussõjas, Eesti mehed ja naised II maailmasõja pöördelistel aastatel, metsavennad ja teisitimõtlejad nõukogude okupatsiooni ajal, meie kaitseväelased Eestist kaugel, välismissioonidel.

Isamaa ja oma riigi hoidmine, kaitsmine ja arendamine, on meie ühine vastutus ja kohustus. Aga ennekõike on see auasi. Vaid nii saame meie ja järgmised põlved elada ja kasvada vabas riigis. Minul on olnud au ja võimalus anda oma panus taasiseseisvunud demokraatliku Eesti ehitamisse pea kolmekümne aasta vältel. Nii nagu tegelikult igaühel meist. Ja ma olen selle võimaluse eest tänulik. Sest mis saab olla suurem oma riigi hoidmisest ja ehitamisest?

Meie Eesti tulevik on teie kätes. Noorte julgus, siirus, avatus uuele, uudishimu ja teotahe on see, mis meid rahva ja riigina edasi viib. Ma tean, et teil on kõik need omadused olemas, ja sellepärast on teiega Eesti hoitud.

Albert Einstein on kunagi öelnud – kõige tähtsam küsimus, millele igaüks peab leidma enda jaoks vastuse, on kas maailm meie ümber on sõbralik või vaenulik? Sest sellest vastusest sõltub kuidas ja milleks me kasutame teadust, tehnoloogiat, innovatsiooni ja loodusvarasid. Kas müüride ehitamiseks, vaenu külvamiseks ja vaenlase hävitamiseks või hoopis vabaduse ja demokraatia arenguks?

Eesti on alati kuulunud Euroopasse ja meie teiega oleme rahuaja lapsed. Kuid see ei ole alati olnud nii. Minu vanemad ja vanavanemad sündisid teistsugusesse maailma. Maailma, mis oli vaenulik. Just sellepärast on teise maailmasõjajärgse Euroopa Liidu raison d’etre, ehk olemus, hoida rahu Euroopas. Just sellepärast on tugev ja ühtne Euroopa Liit ning tugev ja ühtne NATO meie huvides. Kõik muu on ehitatud sellele tüvimõttele. Ärgem unustagem lähiajalugu ja meil on lihtsam näha maailma enda ümber sõbraliku paigana ning tegutseda selle nimel, et nii jääks ka edaspidi.

Milline on maailm, kus me täna elame? See on maailm, kus Hiina mõju kasvab – tehnoloogiliselt, majanduslikult, sõjaliselt ja poliitiliselt ning lääs vaatab üha enam sissepoole. See on maailm, kus tehnoloogia areng ja muutused on kiiremad kui kunagi varem viimase 100 aasta jooksul. See on maailm, kus rahvastik kasvab, aga ka vananeb. Ja maailm, kus kliimamuutused vajavad kohest tähelepanu ja vastumeetmeid.

Me vajame täna liidreid ja inimesi, kes usuvad vabadusse ja demokraatiasse ning reeglite põhisesse maailmakorda. Liidreid ja inimesi, kes on nende väärtuste kandjateks ja eeskõnelejateks. Väikeriigina on see meile väga oluline. Vaid nii suudame kliima, tehnoloogia ja demograafiaga seotud väljakutsed pöörata võimalusteks. Noortel on siin oluline roll.

Oma riik ei saa kunagi valmis. Tulevik ja võimalused on teie ees valla. Kuidas te neid võimalusi kasutate ja kuidas te oma unistusi teoks teete on ennekõike teie kätes. Kool on pere kõrval tähtsaim isiksuse väärtusruumi mõjutaja ja kujundaja. Olulisim, mida kool teile annab on oskus õppida õppima. Hiljem eluteel tagasi vaadates või järgmisi valikuid tehes mõistate, et just see oskus aitab teid elus enim edasi. See oli tähtsaim õppeaine, mida koolis õppisite.

Olge uudishimulikud ja avastage maailma. Ärge kartke teha valikuid kas õppida seda või teist. Küsige nõu, aga tehke oma valikud ise. Ärge laske teistel enda eest otsustada. Ärge kõhelge, kui teil on võimalus minna vahetusõpilaseks või soovite ülikooliharidust omandada väljaspool oma kodulinna või Eestit. Kahetseda saab vaid neid valikuid, mida te ei ole teinud.

Vaid kõrvalt või kaugelt vaadates saame me aru kui äge riik on tegelikult Eesti. Hoiame ja kaitseme koos seda Eestit, oleme alati oma riigi patrioodid!

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!

Elagu Eesti!