Tunnen Andrest kui väga head finants- ja rahandusinimest. Aga poliitikas hindan enim Andrese väitluskultuuri – esitada oma seisukohti argumenteeritult ja vastaspoolt austavalt.

Andres Viisemann, LHV kaasasutaja